NHA KHOA Dr. DƯƠNG

Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Văn Dương & các đồng nghiệp là những Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao như BS CKII, ThS.BS, BSCKI & BS tốt nghiệp ĐH Y Dược chính quy chuyên khoa RHM...hiện đang làm việc tại bệnh viện RHM Trung Ương Tp.HCM, thông thạo ngôn ngữ Anh - Việt trực tiếp thăm khám & điều trị.
Bác sĩ

Hiện là Phó Trưởng Khoa - Khoa Phẫu Thuật Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Tp. HCM & là Giảng viên Đại học Y Dược Tp. HCM 2 bộ môn Phẫu Thuật Hàm Mặt & Bệnh Lý Miệng.

Đặt lịch

NHA KHOA Dr. DƯƠNG

NHA KHOA Dr. DƯƠNG

NHA KHOA Dr. DƯƠNG

NHA KHOA Dr. DƯƠNG

NHA KHOA Dr. DƯƠNG
NHA KHOA Dr. DƯƠNG