NHA KHOA Dr. DƯƠNG

Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Văn Dương & các đồng nghiệp là những Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao như BS CKII, ThS.BS, BSCKI & BS tốt nghiệp ĐH Y Dược chính quy chuyên khoa RHM...hiện đang làm việc tại bệnh viện RHM Trung Ương Tp.HCM, thông thạo ngôn ngữ Anh - Việt trực tiếp thăm khám & điều trị.
Bác sĩ
Đặt lịch

HỆ THỐNG NHA KHOA Dr. DƯƠNG

HỆ THỐNG NHA KHOA Dr. DƯƠNG

HỆ THỐNG NHA KHOA Dr. DƯƠNG

HỆ THỐNG NHA KHOA Dr. DƯƠNG

HỆ THỐNG NHA KHOA Dr. DƯƠNG
HỆ THỐNG NHA KHOA Dr. DƯƠNG